Produciuse un erro neste gadget

27.10.12

desidia


that was then, but then is gone
e agora prima
a desidia en termos de afecto;
a desidia en termos de ti
porque
dar conta da integridade é complicado cando se vende compromiso. 

would it be much better if I knew nothing about you
agora que prima
o anhelo do pernicioso;
o anhelo en termos de desidia.

13.10.12

chamamento non-apócrifo

drogadicción
na integración
da interrogación
tan fría en contido

daquel obermensch,
descendente
incandescente,
que prega alto

- literalidade, Ockham!

aló no fondo
da eminencia
do silencio (tan apócrifo),


onde ninguén escoita e todo resulta sinxelo de máis para o gusto da vida.