16.7.13

peza a peza


ás veces,
é obriga reintegrarse nun mesmo.
ser cohesión dos anacos que nos restan;
heteroxéneo crebado mais incondicional do todo.
recollerse
peza a peza.

*

está ben.
a vida non será perfecta,

senón vivida.

8.7.13

apoplexía póstuma


non non-querer, 
senón querer-non-querer.

aí, mestría do idealismo;
apoloxía do engano a un mesmo.

manifestas,
materialismo substituto na terra
do que Karl lles dixo.

*

prometíanos realidade fundamental.
prometíanos ácratas
do incondicional.

agora,
polisón da falacia en que navega.
da terra,
convicto materialismo categórico.