25.6.13

fillos da grande discordia


non ver.
recursos humanos.

ser eixo do uniforme
a ritmo de valse
por complexo a tres tempos.
arouxo tocar.

un, dous, tres.
un, dous, tres.

usurpar, ser, inmaterial.

pedir que mirar mais que non ver.


difícil mirar sen ver.
sen ver 
as horas que destilar por ver e ter que mirar. 
incriminar, 
tal que do capital o vidro do mirar que,
por ver, 

non tocar.