30.9.11

27º


the best thing for that fish
would be if he could just drive
steadily forever.
Me and you and everyone we know.

*

os contrastes son etéreos,
no seu defecto.


neón desapare,
evapórase na auga.
betta devora a alfa
e o demais é criticado polo abc.

as plantas murchan por 100ml de fosfato
e as vibracións irrompen contra a xanela outra vez.

fica con ollos de in-solvencia mentres verten
o pirmeiro litro de naftalina.

líquida morte por 4'99.

auga
quente - fría.

30 minutos para que o peixe afoge.10.9.11

pirómana


in war, unlike chess,
rules can be changed.
truces can be called.
the greatest of enemies 
can become the best of friends.
in war there is hope. The Sarah Connor Chronicles.

*

quererte.
odiarte.
nunca os antónimos resultaron ser tan sinónimos.

os fotogramas non arden,


consúmense cada vez que tiramos unha fotografía.
coma o flash
que quebra en pequenos recordos.
relevar.
irrelevar.


revelar ou gardar nunha caixa de cobre.


a inercia pode chegar a ser artificial.
coma os fotogramas.
onde a ironía queda omisa tras o sorriso.
ese que detesto co termo antónimo.


3.9.11

son(s)


Bach era un sentimentalista.

contoumo un día de choiva,
deses nos que xea o sol e fai vento con nubes.

mágoa que dera en chover nas nubes do café
e agora o vento se evaporase.
coma a choiva,
que emite radiacións
e molla.

- dedícate a mollar palabras, coma min.
dicíame.

*

nin el nin eu somos quen de dicilo todo nun silencio
nin de silencialo todo nunha palabra.
coma Bach.

mollóusenos a choiva, máis nada.
a el coa música.
a min coas palabras.

*

son(s) silencio.
saber o que sei
antes de non sabelo xamais.